rne.

Privacyverklaring Stijl & Co

Transparant en veilig, zoals je van ons gewend bent!

Waar komen uw gegevens vandaan?

Wij verzamelen klantgegevens enkel en alleen wanneer jij als klant een order bij ons plaatst. Wij vragen enkel de noodzakelijke gegevens om een order in goed te laten verlopen. Hiervoor vragen wij naar uw naam, adres, geslacht, telefoonnummer en email-adres.

Wat is het doel van deze gegevens?

Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor ons om een order in goede orde te laten verlopen. We gebruiken deze voor het communiceren van de orderstatus, de levertijden, voor het maken van een bezorg- of ophaalafspraak. Mocht er naderhand iets mis zijn met het artikel dan hebben we ook de klantgegevens nodig om dit goed op te lossen. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om onze services te onderhouden en te verbeteren.

Met wie worden klantgegevens gedeeld?

Enkele klantgegevens moeten wij delen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat de je juiste producten ontvangt. Hiervoor zijn we in de meeste gevallen enkel genoodzaakt om jouw naam te delen met onze leveranciers. Echter kan het voorkomen dat wij ook de adresgegevens moeten delen, dit gebeurd hoofdzakelijk bij aftersales en herstel opdrachten.

Privacy by design

Bij ons worden persoonsgegevens goed beschermd. Gegevens worden gemiddeld niet langer dan 10 jaar bewaard. Maar mocht je jouw gegevens verwijderd willen hebben dan doen wij dit direct. Gevolg is wel dat het hierdoor voor kan komen dat je geen aanspraak meer kan doen op garantie, reparatie of andere nazorg. Want hiervoor hebben wij de klantgegevens nodig.

Privacy by default

Zoals eerder vermeld verzamelen wij enkel gegevens die strikt noodzakelijk zijn. Gegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit noodzakelijk is voor een juist verloop van een order. Alle door ons verzamelde gegevens worden gecontroleerd en voldoen aan de rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid zoals opgesteld in de wet AVG.


Met het lezen en plaatsen van een order geef je aan dat je akkoord gaat met bovengenoemde punten en dat je juist en tijdig geïnformeerd bent. Daarnaast geef je aan dat wij jouw gegevens tenminste 10 jaar mogen bewaren. Deze gegevens mogen wij voor marketingdoeleinden, statistieken en optimalisatie gebruiken. Ook geef je aan dat wij jouw klantgegevens langer mogen bewaren mochten wij dit nodig vinden.

ik ga niet akkoord, wat nu? gegevens inzien of wijzigen